Screenshot 20220315 165116

De Soester Vogelvrienden is de vereniging van en voor vogelliefhebbers in Soest en omgeving.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, gevestigd in Bergen op Zoom.

De vereniging die op 15 november 1952 is opgericht, heeft enthousiaste leden die behalve van vogels ook van gezelligheid houden.

WAT HEEFT DE VERENIGING U TE BIEDEN

  1. Een schitterend Bondsblad "ONZE VOGELS". Dit Bondsblad verschijnt 12 maal per jaar
  2. Ons eigen clubblad "KWEEKLUST", dat wij 10 keer per jaar uitgeven
  3. De mogelijkheid om u vogels te laten keuren en showen op de jaarlijkse onderlinge tentoonstelling
  4. Gezellige bingo-avonden met pasen en kerst
  5. Een barbeque na de zomervakantie
  6. Ledenbijeenkomsten, waarin naast huishoudelijke zaken ook lezingen, dia- en filmavonden worden georganiseerd
  7. Mogelijkheid om ringen te bestellen bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Uiteraard speel ik hier ook mee met de jaarlijkse tentoonstelling, en mocht diverse keren kampioen zijn.

svv2017tcbsvv2018fallowDgroen

 

Lid worden bij deze gezellige vereniging, klik dan hier

Website Soester Vogelvrienden: http://www.soestervogelvrienden.nl/