De Zwartkop caïques leven ten noorden van de Amazonerivier in de uitgestrekte wouden van Zuid-Amerika. Caïques hebben het voordeel dat het moeilijk is om ze aan te schaffen. Daardoor genieten ze een grote interesse van de liefhebber. Hoewel ze niet zo erg bedreigd worden in hun natuurlijk biotoop als andere soorten, zijn ze toch moeilijk te verkrijgen. Caïques leven voornamelijk in familieverband. Ze zijn zeer luidruchtig. Meestal zijn ze te vinden in de bovenste takken van de bomen. Daar vertoeven ze het grootste deel van de dag, waar ze zich te goed doen aan vruchten, bessen en zaden. Ze zijn tamelijk schuw en bij het minste onraad vliegen ze luid schreeuwend weg. Daar ze van nature uit gewend zijn aan een leven in dichte bebossing is het begrijpelijk dat ze goed kweken in de beschutte omgeving van een kleinere kooi. Wanneer ze in open vluchten gehouden worden, voelen ze zich niet altijd op hun gemak. Wanneer ze zich bedreigd voelen, willen ze van nature uit snel verdwijnen in de bladerrijke omgeving. Ze hebben dan ook nood aan een volière die aan 3 kanten toe is en daarenboven ook gedeeltelijk overdekt, zodat het tamelijk duister is in hun omgeving. De beste huisvesting is die, die groot genoeg is om enkele paren samen te houden en die met natuurlijk materiaal gevuld werd als daar zijn: takken en twijgen waar ze tussen kunnen buitelen en aan knagen. De meeste liefhebbers zitten echter met het idee-fixe in hun hoofd dat papegaaien en parkieten best per paar gehouden worden. Voor veel soorten is dat echter niet het geval, zo ook voor caïques. Beter is het om meerdere paren samen te houden in één volière. Veel liefhebbers houden die soorten in kweekkooien, en de resultaten zijn er ook goed. Stel u echter in de plaats van de vogels en kies dan: een kweekkooi of een volière met meerdere soortgenoten. Er is zeer weinig bekend over het broedgedrag in de vrije natuur. Reden daarvan is de moeilijke toegankelijkheid van het gebied. Ze nestelen in holtes in zeer hoge bomen. Het legsel bestaat uit 2 tot 4 eieren, die ongeveer 27 dagen bebroed worden. De jongen verlaten het nest na 10 weken. De pop broedt alleen. Wel gebeurt het dat de man ook in de nestkast zit. ‘s Nachts slapen ze allebei in de nestkast.

Zwartkop caique