De Veelkleuren is terug te vinden in het binnenland van Zuid-AustraliŽ van oost tot west. Door hun groot versprei-dingsgebied komen ze ook voor in allerlei types land-schappen: open graslanden, houtland, bossen en bebouwde gebieden. Meestal wel in de nabijheid van rivieren. Ze komen nog vrij algemeen voor.
Niettegenstaande hun vele kleuren zijn ze in hun biotoop toch moeilijk te zien. Meestal treft men ze in kleine groepjes of paarsgewijs aan op de grond op zoek naar voedsel. Soms ziet men ze langs de weg scharrelen. Bij onraad vliegen ze naar de dichtstbijzijnde boom waar ze wachten tot de kust weer veilig is. Dan keren ze terug. Alleen wanneer de storing aanhoudt, verlaten ze de plek. In de heetste uren van de dag zitten ze in de schaduw in een boom. Ze maken weinig lawaai. Alleen hoor je nu en dan een zacht gefrazel.
Ze eten voornamelijk graszaden en groenvoer. Verder nemen ze ook zaden van struiken en bomen en insecten.
Ze nestelen vaak dicht bij de grond. Hun nestholte kan zich in een holle boom bevinden, maar ook in een holte in een oever. Het legsel bestaat uit 4 tot 7 eieren, die door de pop alleen bebroed worden. De broedtijd bedraagt 19 dagen. De pop verlaat het nest verschillende malen per dag om gevoederd te worden door de man. Bij onraad vliegt de man een eind van het nest weg en probeert hij door luid te roepen de indringer van het nest weg te lokken.  Na 4 weken vliegen de jongen uit. Ze blijven dan wel nog lang bij het ouderpaar.
In de voliŤre scharrelen ze graag op de grond, vandaar dat ze niet zo houden van een betonnen vloer. Waar men ze buiten de broedtijd met andere vogels samen kan houden, ligt dat wel anders wanneer er een broedblok in de buurt hangt. De pop laat de jongen vlug alleen. In koude periodes kan dat wel eens fataal zijn voor de jongen. Dus: niet te vroeg laten beginnen. Na 2 weken uit het nest, zijn de jongen zelfstandig. Laat ze dan niet te lang meer bij de oudervogels, daar ze wel eens in de weg zouden kunnen zitten voor een tweede ronde. De man maakt ze anders wel van kant.

Veelkleuren parkiet