Deze ons wel bekende vogel die veelvuldig in volières voorkomt komt in Australië slechts sporadisch voor in de zuidelijke delen van Queensland, en om precies te zijn vanaf Stanthorpe, Gayndah en Chinchilla. Een atlas bij de hand nemen lijkt hier aldus een betere oplossing. In Nieuw-Zuid-Wales die in dit gebied terug te vinden is deze soort veelvuldig in de noordoostelijke hoek terug te vinden, vooral rond Inverell, Narribi, Coonabarabran en Bingara. Ook bestaan er gegevens die erop wijzen dat de vogel er zich allerminst iets van aantrekt op aanwezigheid van mensen, drukte en verkeer, want regelmatig worden er dieren gesignaleerd in de westelijke stadswijken van Sydney. Er is zelfs sprake van een zekere toename!
Bijzonderheden; er worden geen geografische variaties onderscheiden. Gezien hun biotoop willen we nogmaals stellen dat, mits de Australische regering niets drastisch onderneemt betreft ontginning en bebouwing, de Turquoisineparkiet nog een ongestoord biotoop bezit.
Het zijn zeer rustige vogels die meestal solitair of  (als koppel in de broedtijd) in kleine groepjes van hooguit dertig vogels worden aangetroffen. Men mag dan veronderstellen dat het hier gaat om slechts een paar kweekkoppels met hun eigen jongen.
De hier gekweekte vogels zijn in de volière zeer geharde en dankbare vogels die weinig speciale eisen stellen
Drie broedsels per jaar komen meervoudig voor, dit terwijl in de natuur zelden gelegenheid is tot meer dan één broedsel.Toch bestaan de mogelijkheden dat zowel ouders als jonge vogels tijdens de broedperiode erg schuw en vliegerig zijn. Eventueel kunnen takken aan het einde van de volière worden aangebracht zodat men geen onnodige ongelukken ook tot een minimum kan beperken.
Turquoisine parkiet