Splendids leven in het zuiden van Australië in droge streken, waar alleen stuiken welig tieren. Uitzonderlijk treft men ze aan in de savanne, bezaaid met acacia’s en eucalyptusbomen. Over het algemeen zijn ze eerder zeldzaam. Alleen plaatselijk komen er nog grote aantallen voor.
Hun dieet bestaat voornamelijk uit graszaden, onkruidzaden en groenvoer, wat ze allemaal vinden op de grond.
Ze worden dan ook vaak opgemerkt op de grond, waar ze gedurende de dag voortdurend op zoek zijn naar voedsel. Dat doen ze in groepjes van 10 tot 20 vogels. Ze vallen tijdens die bezigheid weinig op daar dit in volledige stilte gebeurt. Vaak worden ze pas opgemerkt wanneer ze verstoord opvliegen. Ze zijn niet schuw en kunnen tot op enkele meters benaderd worden. Bij verstoring vliegen ze op om een klein beetje verder weer op de grond neer te strijken. Ze zijn zelden te zien bij waterlopen, daar ze hun drinken halen uit de dauw op de planten en uit het groenvoer.
In Australië broeden ze van augustus tot december. Veel hangt af van de plaatselijke weersomstandigheden. Hun nest bevindt zich minimaal 2m en maximaal 8m boven de grond in boomholtes. Daarvoor verkiezen ze eucalyptusbomen. De nestbodem is bedekt met twijgjes, kleine stukjes hout en groene bladeren. De pop brengt die bladeren dichterbij tussen haar veren. Het legsel bestaat gewoonlijk uit 2 tot 5 eieren. De pop broedt vast, ze verlaat het nest alleen om door de man op de dichtstbijzijnde tak gevoederd te worden. Het broeden duurt 18 dagen, na 30 dagen vliegen de jongen uit. Daarna blijven de jongen nog een hele tijd bij de oudervogels.
In de volière kunnen ze samen gehouden worden met kleine exoten. In een ruime volière kunnen er ook meerdere koppels splendids gehuisvest worden, maar dan moet men de jongen wel niet te lang laten zitten. Ook in de volière gebruiken ze nestmateriaal (gras en bladeren). Hang ook enkele takken met bladeren aan het gaas tegen dat de jongen uitvliegen. Het gebeurt namelijk vaak dat de jongen bij het uitvliegen tegen het gaas te pletter slaan.

Splendid parkiet