Land van herkomst: Mexico tot ArgentiniŽ

Grootte: tot 65cm, staartlengte 33 ŗ 40 cm

Bijzonderheden: Deze uitgesproken bergbewoner leeft in kleine groepjes gezellig bij elkaar. Soms sluiten verschillende groepen zich aaneen zodat zwermen van ongeveer een 40tal vogels kunnen ontstaan.

Het genus ara:
Deze vogels die vroeger enkel in vogel- en dierenparken werden gehouden komen tegenwoordig vaker voor bij particulieren en worden naargelang in huis of tuin gehouden.
Kenmerkend voor de araís zijn de onbevederde kopdelen, teugel, wangen (gedeeltelijk) en de omgeving rond het oog. In het wild leven ze in groepen of groepjes, maar tijdens de broedtijd trekken ze zich paarsgewijs terug. Ofschoon in gevangenschap tegenwoordig regelmatig broedsels voorkomen, blijft dit toch geen alledaagse gebeurtenis  
Soldaten Ara