In Zuidoost-AustraliŽ en TasmaniŽ komen Rosellaís zowat overal
voor waar water in de buurt is. Zowel in open vlaktes, in bossen als
in parken en tuinen kunnen ze waargenomen worden. Door hun
sterk aanpassingsvermogen wat betreft hun natuurlijke omgeving
komen ze nog zeer talrijk voor in hun biotoop. Op TasmaniŽ is
de populatie van de Tasmaanse Rosella iets minder.
Buiten het broedseizoen leven ze in kleine groepen van 10 tot 20
vogels. Uitzonderlijk verzamelen ze met een kleine honderd vogels
samen. In het kweekseizoen zonderen ze zich per paar af en
zijn ze zelfs agressief tegenover andere rosella-paren. Vaak worden
ze op de grond waargenomen op zoek naar voedsel. Daar zijn ze
moeilijk te zien door hun uitstekende schutkleur. In de vlucht vallen
ze meer op, omdat ze dat dan doen onder het slaken van hun typische
kreten. Ook in het broedseizoen zijn ze luidruchtiger bij het verdedigen
van hun eigen territorium.
Het menu bestaat hoofdzakelijk uit graszaden. Vandaar dat men ze
zoveel op de grond aantreft. Ook het scharrelen in de voliŤre is
daardoor te verklaren. Ze nemen ook zaden van struiken en bomen.
Vooral de eucalyptus en de acacia vinden ze heerlijk. Daarnaast
nemen ze nog fruit, bessen, groenvoer, noten, bladknoppen, bloemen,
nectar, insecten en hun larven. Soms brengen ze wat schade aan in
een boomgaard, waar vooral appels een begeerde buit vormen.
Het broedseizoen begint met de komst van het regenseizoen in
augustus en kan uitlopen tot februari, maart. Het baltsgedrag van
de man is het bekijken waard, temeer daar de prachtige kleuren
nog meer geaccentueerd worden. Vaak gebeurt die hofmaking
op de grond tijdens het zoeken naar voedsel. Ze nestelen meestal
in holle boomtakken of -holtes, maar soms nemen ze ook
genoegen met een verlaten konijne-pijp, verlaten nesten van andere
vogels of termietenheuvels. Het legsel bestaat gewoonlijk uit een
vijftal eieren, die door de pop alleen bebroed worden gedurende 19
dagen. De eerste tien dagen worden de jongen door de pop alleen
gevoederd, daarna helpt de man bij dat werk. Na vijf weken vliegen
de jongen uit.

Rosella parkiet