Wat weinigen weten is dat de Roodvoorhoofd kakariki 7 ondersoorten kent. Ze komen allen voor in Nieuw-Zeeland en de kleine eilandjes er rond. Ze leven er in het struikgewas en het grasland en ook aan de rand van de bossen in de kustgebieden. Voor de invasie van Europeanen op het eiland kwamen ze in grote aantallen voor. Nu zijn er 3 van de 7 ondersoorten met uitsterven bedreigd en is er één ondersoort hoogstwaarschijnlijk uitgestorven. De in gevangenschap veelvuldig gekweekte nominaatvorm werd met succes terug uitgezet in de vrije natuur.
Ze worden meestal waargenomen per paar of in kleine groepjes op de buitenste takken van een struik of boom. Vaak zoeken ze hun eten op of dicht bij de grond. Ze eten bladeren, knoppen, bloemen, scheuten, nectar, fruit, bessen en zaden. Ze nemen heel veel insecten en soms wagen ze zich ook eens aan de resten van een dierlijk kadaver. Ze nemen ook kleine steentjes op en zeewier langs de kust.
Het broedseizoen is afhankelijk van de levensomstandigheden en kan gelijk wanneer in het jaar plaatsvinden. Ze nestelen zowel in dode als in levende bomen, onder grote rotsen en dichte vegetatie. Het nest is getooid met kleine stukjes hout, veren, mos, gras en ander droog materiaal. Ze gebruiken elk jaar hetzelfde nest. De pop broedt alleen op meestal 5 eieren. Dat doet ze gedurende 20 dagen, vanaf het tweede ei. Na 5 à 6 weken vliegen de jongen uit. Daarna worden ze nog 1 week door de ouders gevoerd.
In de volière is het een gezellige vogel. Met zijn typisch mekkerend geluid rent hij over de zitstokken of langs het gaas. Meestal zijn ze aanhankelijk en niet schuw. Ze zijn verdraagzaam tegenover andere vogels en houden ervan om in de grond te scharrelen. Ze knagen weinig of niet. Het is ook mogelijk om ze in vrijheid te houden. Hoewel ze reeds broedrijp zijn na 5 maanden, raden we toch aan om te wachten tot na het eerste jaar. Ze kunnen gelijk wanneer in het jaar beginnen leggen. Ze leggen dan 4 tot 9 eieren. De pop begint vaak een tweede legsel nog voor de eerste jongen het nest verlaten hebben. Koloniekweek met andere soorten is mogelijk.

Roodvoorhoofd kakariki