Komt voor in het binnenland van Zuidoost-AustraliŽ. Ze komen voor in typische savannegebieden: open, droge gebieden, bezaaid met struiken en hier en daar een groepje bomen. Wel zal er altijd water in de buurt zijn. Ze komen voor tot op een hoogte van 1100m. Ook in tuinen en parken zijn ze een veel geziene gast.
Ze zijn talrijk tot heel talrijk aanwezig. Het ziet er naar uit dat ze hun leefgebied aan het uitbreiden zijn.
Meestal merk je ze op in kleine groepjes. Hoe dichter bij het broedseizoen, hoe meer kans ze per paar aan te treffen. Vaak ziet men ze tijdens hun zoektocht naar eten op de grond of rustend op een telefoonpaal of een tuinhek. In de winter treft men vluchten aan van meer dan 100 vogels. Tijdens het broedseizoen ziet men vluchten, uitsluitend gevormd door mannen. Die vluchten spenderen ettelijke uren van de dag op de grond, op zoek naar voedsel, dat hoofdzakelijk bestaat uit graszaden en groenvoer. Als toemaatje nemen ze sporadisch wat fruit, bessen, knoppen bloemen en nectar. Regelmatig nemen ze grit en fijn zand op.
Paartjes zijn zeer aan elkaar gehecht en altijd in elkaars buurt. Tijdens de vlucht vallen ze wel op, maar op de grond zijn ze goed gecamoufleerd. Vroeg in de ochtend drinken ze, waarna ze naar hun voedselplaatsen vliegen. Over de middag brengen ze de warmste uren van de dag door in de schaduw van de bomen of struiken. In warme periodes vliegen ze meerdere malen per dag naar een drinkplaats. Op de grond zijn ze niet al te zeer op hun hoede. Ze vallen dan ook vaak ten prooi aan katten en reptielen.
Het broedseizoen is afhankelijk van de regenperiodes. Ze maken een nest in boomholtes dicht bij een waterloop. Soms treft men ook nesten aan in brievenbussen of muurspleten. Ze nestelen ook vaak dicht bij elkaar, niettegenstaande ze wel hun eigen nest zullen verdedigen. De pop legt 4 tot 8 eieren, die ze 19 dagen bebroed. Ze verlaat het nest vele malen per dag om zich te laten voederen door de man of om naar een drinkplaats te vliegen, waarbij ze 10 ŗ 20 minuten wegblijft. De jongen vliegen na 4 weken uit.

Roodrug parkiet