De Pyrrhura rhodogaster is eigenlijk een Pyrrhura perlata en dan nog wel de nominaatvorm ervan (!).
De eerste beschrijving van de Pyrrhura perlata gebeurde aan de hand van twee vogels, die later twee onvolwassen Pyrrhura rhodogasters bleken.
Hun leefgebied situeert zich in Centraal-BraziliŽ. Ze leven er in het regenwoud in de secundaire vege-tatie.
De Pyrrhura rhodogaster komt nog tamelijk veel voor.
Ze leven buiten het broedseizoen in kleine groepjes tot 8 vogels. Ze verkiezen dichte vegetatie. Wanneer ze niet gestoord worden, zitten ze voortdurend te snateren. Toch zijn ze voortdurend op hun hoede en waakzaam. Bij gevaar zijn ze muisstil. Het wordt dan heel moeilijk om ze in het dichte gebladerte te ontdekken.
Ze eten fruit, bloemen, zaden, bessen en noten. Vaak ziet men ze ook aan de kleiachtige oevers waar ze de nodige mineralen ophalen.
Het broedseizoen volgt de aanwezige voedsel-voorraad: wanneer er voedsel in overvloed is be-ginnen de broedwerkzaamheden. Ze doen dat twee-maal per jaar. De pop legt 3 tot 9 eieren, die ze 23 dagen bebroed. Na 50 dagen vliegen de jongen uit. Twee broedsels per jaar zijn ook mogelijk in de voliŤre. De jongen zijn na 1 jaar kweekrijp.
De kweek met de Pyrrhura rhodogaster loopt niet altijd van een leien dakje. Vaak zijn er onbevruchte eieren en het aantal jongen dat uitpikt is zeer gering
Pyrrhura rhodogaster