Bij de Pyrrhura molinae kennen we 4 ondersoorten: de Pyrrhura m.australis, de Pyrrhura m.phoenicura, de Pyrrhura m.hypoxantha, waarvan de vroeger gekende Pyrrhura sordida eigenlijk een mutatie is, en de Pyrrhura m.restricta. Ze komen allen voor in een gebied in het hartje van Zuid-Amerika. Ze komen voor in allerlei soorten boomrijke biotopen. De secundaire vegetatie geniet hun voorkeur. Ze zijn te vinden tot op een hoogte van 3000m.
Hun aantal is nog behoorlijk groot. Buiten het broedseizoen leven ze in groepen van 10 tot 20 vogels. Soms ziet men eens grotere groepen, maar dat zijn eerder uitzonderingen. Waarschijnlijk kennen ze een seizoensgebonden trek. Uitstekend gecamoufleerd door hun pluimage, zijn ze moeilijk te ontdekken in het gebladerte. Tijdens het eten zijn ze rustig en gemakkelijk te benaderen. In de vlucht maken ze veel kabaal. Kenmerkend is hun behendige vlucht, dwars door de boomkruinen heen.
Ze eten droge zaden, bloemen, fruit, bessen en noten.
Het broedseizoen begint in februari. Ze nestelen in boomholtes, één nest werd gevonden op een hoogte van 5m. Het legsel bestaat meestal uit 3 eieren.
In de volière zijn het levendige vogels. In het begin zijn ze schuw en verdwijnen ze in de nestkast wanneer er onraad dreigt. De jongen zijn aanhankelijker. Ze houden van een bad en van verse knaagtakken. Het ene paar is knaaglustiger dan het andere. Meestal zijn ze rustig, alleen bij verstoring laten ze van zich horen. Ze zijn zeer verdraagzaam: ‘s nachts slapen ze met verscheidene paren in hetzelfde blok. Ze kunnen in vrijheid gehouden worden. Let alleen op dat ze niet aan hun trek beginnen. Dan moeten ze binnen zijn. Koloniebroed is mogelijk. Enige probleem is dat ze de neiging hebben om met meerdere paren één nestkast te gebruiken, wat wel eens voor ongelukjes zorgt (gebroken eieren, overhitte jongen,...) Ze kunnen het hele jaar daar de kweek beginnen, vaak zijn ze al bezig nog voor de kweker iets opgemerkt heeft. Het legsel bestaat uit 3 tot 7 eieren, die 23 dagen bebroed worden. Na 50 dagen vliegen de jongen uit. Verwijder de jongen wanneer een tweede legsel eraan komt, ze zorgen te vaak voor verstoring. Ze houden niet van nestcontrole. Na 8 maanden zijn ze kweekrijp.
Pyrrhura molinea