Conures worden niet altijd erg gewaardeerd vanwege hun luidruchtigheid, maar dit is niet geldig voor de Pyrrhura soorten. Hun geluiden zijn veel rustiger en hun verenkleed is in de meeste gevallen bijzonder atractief.
In de volière zijn het levendige vogels. In het begin zijn ze schuw en verdwijnen ze in de nestkast wanneer er onraad dreigt. De jongen zijn aanhankelijker. Ze houden van een bad en van verse knaagtakken. Het ene paar is knaaglustiger dan het andere. Meestal zijn ze rustig, alleen bij verstoring laten ze van zich horen. Ze zijn zeer verdraagzaam: ‘s nachts slapen ze met verscheidene paren in hetzelfde blok. Ze kunnen in vrijheid gehouden worden. Let alleen op dat ze niet aan hun trek beginnen. Dan moeten ze binnen zijn. Koloniebroed is mogelijk. Enige probleem is dat ze de neiging hebben om met meerdere paren één nestkast te gebruiken, wat wel eens voor ongelukjes zorgt (gebroken eieren, overhitte jongen,...) Ze kunnen het hele jaar daar de kweek beginnen, vaak zijn ze al bezig nog voor de kweker iets opgemerkt heeft. Het legsel bestaat uit 3 tot 7 eieren, die 23 dagen bebroed worden. Na 50 dagen vliegen de jongen uit. Verwijder de jongen wanneer een tweede legsel eraan komt, ze zorgen te vaak voor verstoring. Ze houden niet van nestcontrole. Na 8 maanden zijn ze kweekrijp.
De roodbuikparkiet of bruinoor verschillen maar weinig met de Molinea of geelwangparkiet wat het verenkleed betreft. Hij stamt uit het zuidoosten van Brazilië, Uruguay, Noordoost Argentinië en oostelijk Paraguay.
Pyrrhura frontalis