ZIEN EN HOREN EN PAREN
Men kan regelmatig in boeken en tijdschriften
lezen dat grasparkieten het best elkaar zien om
het broed- en paargedrag te bevorderen.
Geen enkele studie heeft echter uitgewezen dat dit
inderdaad ook zo is.
Er is wel aangetoond dat een grasparkiet die chirurgisch doof werd om
de een of andere reden, nooit geslachtsrijp
werd zelfs in aanwezigheid van andere rijpe mannetjes of popjes.
Studies hebben wel het belang van de roep van de mannetjes aangetoond,
waarbij de poppen broeddriftig worden,
en waarbij jonge mannetjes eveneens hormonen gaan produceren,
die zorgen voor de ontwikkeling van de teelballen.

Een koppeltje grasparkieten dat volledig apart gehouden
wordt zal niet snel in een nestkast geïnteresseerd raken.
Maar wanneer ze andere grasparkieten horen,
zullen ze snel broedgedrag vertonen.
Gezien dit, is het niet nodig om kweekkooien
met transparante scheidingswanden uit glas of plastic te gebruiken.

Ook het gebruik van volledig uit tralie gemaakte kweekkooien,
is in dit opzicht overbodig.
De kweekkooien zo plaatsten dat vogels bij elkaar kunnen naar
binnen kijken is geen must.
Enkel en alleen het gekwetter van de mannetjes is voldoende.

Vandaar dat het belangrijker is de kweekruimte
zo in te richten dat kweekkooien en vluchten vrij
dicht bij elkaar geplaatst worden,
zodanig dat het gekwetter van de mannetjes zowel in de
kooien als in de vluchten goed hoorbaar is.
Wanneer dit praktisch niet haalbaar is en de
kweekruimte duidelijk van de vluchten moet
gescheiden worden, is het zaak bij de paring
een behoorlijk aantal koppeltjes tegelijk in de
kweekkooien te plaatsen.
Men kan zelfs overblijvende kweekkooien gebruiken om er
een aantal mannetjes in te plaatsen, in de hoop dat ze een hoop kabaal maken.
Deze bijkomende vocale steun stimuleert de
gepaarde mannetjes in hun spermaproduktie en drift.

ZITSTOKKEN
Het gebruik van vierkante zitstokken in de kweekkooien is algemeen ingeburgerd.
Deze zorgen voor een betere grip voor de pop wanneer ze getreed wordt.
Wanneer men echter een beetje kennis heeft van de fysiologie van
de poten en tenen van vogels, dan zijn die echt gemaakt,
om te zitten en te paren op takken en die zijn nog altijd rond.
Vogels in het wild zoeken ook niet het hele bos af naar
een vierkant stokje om hun ding te doen.
Wat meer belang heeft, is dat de zitstokken stevig
verankerd zijn, dat ze een goede diameter
hebben (of ze nu rond of vierkant zijn) en dat ze niet glad zijn.
Want men krijgt zowieso een betere paring op een ruwe ronde stok,
dan op een gladde vierkante.
Zo kan men nog wel een aantal stokvormen bedenken:
parallellogram, driehoek, een combinatie van vierkant
onderaan en rond boven, enz.

Twee zitstokken die op gelijke hoogte geplaatst worden,
aan beide zijden van de kweekkooi, is te verkiezen boven 1 zitstok die over de
volledige breedte geplaatst wordt.
De hofmakerij van zowel de man als de pop is er
op ingesteld dat de man van stok naar stok vliegt,
ofwel gevolgd door de pop, ofwel wacht ze tot de man terugkeert.
Dit wordt gevolgd door druk heen en weer lopen van het ene
uiteinde van de zitstok naar het andere, zowel
door de man als de pop.

Dit alles onderbroken door de hofmakerij van de man,
waarbij de pop met de snavel aangetikt wordt,
de welving op de kop en de spots dienst doen om indruk te maken.
Het aantikken van de pop en het daarbij
gepaard gaande gekwetter moet de pop er toe
aanzetten de houding aan te nemen om getreed te worden.

Ze buigt over de stok heen, richt haar staart op,
waarna de man probeert op haar rug te klimmen.
Jonge, onervaren mannetjes hebben met dit
laatste wel eens problemen, maar wanneer ze
zover geraakt zijn, wordt met de tenen en
nagels gezocht naar een goede grip.

Eenmaal goed in balans, slaat hij liefdevol een vleugel
om de pop, niet omdat we het niet mogen zien,
maar eveneens voor een goede stabiliteit

Wanneer beide geslachtsdelen met elkaar in
contact komen komt de man tot een orgasme
waarbij het sperma met de hoeveelheid van
ongeveer een regendruppel, door de pop in
ontvangst genomen wordt en naar binnen word geleid.
Daar heeft de pop een soort wachtkamer waar het sperma
opgeslagen wordt totdat het vrijgelaten wordt om de op
elkaar volgende eitjes te bevruchten.
Het is niet ongewoon dat er 2, 3 of 4 keer na elkaar gepaard wordt.

Meestal vindt de paring plaats in de vroege ochtend,
maar ook op andere momenten van de dag komt het wel eens voor.
Dit gaat meestal door tot het laatste ei gelegd is,
waarbij de pop beslist wanneer het welletjes is geweest,
en de man op dat vlak begint af te wijzen.

Maar laten we vooral één ding niet uit het oog verliezen.
Wat voor kweekkooi, zitstok of andere zaken we ook gebruiken,
als de vogels niet in conditie zijn en er geen zin in hebben,
gebeurt er niets.