Verspreidingsgebied: De nominale vorm (C. sanguinea sanguinea) komt voor in Noordwest- en Noord Australie , de soort (C. sanguinea normantoni) ook in zuidelijk Nieuw-Guinea.

Milieu: Voornamelijk open delen van het binnenland, bij voorkeur in de buurt van rivieren, gesloten bosgebieden worden vermeden. Naaktoogkaketoes leven niet zelden in grote zwermen bijeen (ornithologen  vermelden zwermen van 60.000 tot 70.000 exemplaren bijeen!) Evenals de  meer bekende rosé-kaketoe volgt de naaktoogkaketoe de mens tot in tuin en park en kan door zijn aantal in de oogstgebieden van graangewassen grote schade aanrichten. Het gevolg hiervan is dat deze kaketoes door boeren genadeloos worden doodgeschoten of zelfs vergiftigd…..

Karakter: Ze hebben een zachtaardig karakter, maar kunnen daarentegen soms flink tekeer gaan. Vooral in de broedperiode zijn deze vogels zeer agressief tegenover hun partner. Toch worden er regelmatig kweekresultaten mee behaald. Hun legsel omvat 2 à 3 eieren  die zo 21 dagen bebroed worden. De nakomelingen blijven gedurende ongeveer 45-50 dagen in het nest vooraleer dit te verlaten.
Jongere dieren worden betrekkelijk vlug tam en leren algauw enkele woorden nazeggen.
Let erop dat deze soort veel knagen en knabbelen, dus een metalen volière is hier geen overbodige luxe en dus zeker aan te bevelen.
Onderling is er tussen de beide geslachten geen merkbaar verschil, enkel kan de pop wat kleiner van gestalte zijn, maar dit geeft geen afdoende aanwijzing dat u werkelijk met een paartje te maken heeft. Endoscopie of DNA onderzoek is dus aangewezen.    
Naaktoog kaketoe