Inka’s leven in het droge binnenland van Australië met uit-zondering van het noordoosten. Ze zijn een zeldzaamheid geworden. Het lijkt erop dat hun plaats ingenomen werd door Rosé kaketoes. Gewoonlijk worden ze opgemerkt per paar of in kleine groepjes, één uitzonderlijke keer ziet men een indrukwekkende vlucht van om en bij de 500 Inka’s. Vaak ziet men ze samen met de Rosé kaketoe. Het grootste deel van de dag zijn ze op de grond of in de struiken en bomen op zoek naar voedsel: graszaden, groenvoer, fruit, bessen, noten en insecten. Ze zijn heel moeilijk te benaderen. ‘s Morgens vliegen ze eerst naar hun drinkplaatsen, waarna ze op zoek gaan naar voedsel. In de heetste uren van de dag rusten ze in de schaduw van de hoogste bomen. Juist voor zonsondergang doen ze nog eens de drinkplaatsen aan vooraleer ze zich terugtrekken naar hun slaap-plaatsen. Afhankelijk van de watervoorraad ondernemen ze ook trektochten, ze zijn dus nomadisch van aard door omstandigheden. Zelden vliegen ze op grote hoogte en mescal is hun vlucht ook kort. Bij het landen openen ze hun prachtige kuif. Er is een ondersoort die te herkennen is aan het (bijna) ontbreken van de gele band in de kuif, die ook roder is dan bij de nominaatvorm.
Ze nestelen in dikke, dode takken of in holle, dode bomen. Ze verkiezen daarbij eucalyptusbomen aan de oever van een waterloop. De nestingang bevindt zich tussen 3 en 9m boven de grond. Samen maken ze de nestholte naar hun zin. De bodem is bedekt met kleine stukjes hout en boomschors. De pop legt 2 tot 4 eieren, die ze 26 dagen bebroedt. Na 8 weken vliegen de jongen uit. De jongen vormen samen met de oudervogels familiegroepjes.
In de volière kunnen ze af en toe veel lawaai maken. Het zijn sterke vogels die graag knagen. Meestal kunnen ze het niet vinden met andere kaketoesoorten. Ze blijven gereserveerd en enigszins schuw. Daar ze veel op de grond scharrelen, dienen ze regelmatig ontwormd te worden. Ze beginnen meestal te broeden vanaf het derde of vierde levensjaar. Ze hebben behoefte aan meer dierlijke eiwitten juist voor en tijdens de broedperiode. Meerdere legsels per jaar zijn mogelijk.

Inka kaketoe