Verspreiding: Oostelijke Solomonseilanden, Guadalcanal, Malaita, Ugi, San Cristobal en Renell.
Er is heel weinig over deze soort terug te vinden, omdat hij vermoedelijk minder gemakkelijk waar te nemen is op de Solomons. Als een bewoner van het kroondak houdt hij zich op in het bos en secundaire begroeiingen op alle hoogtes.
Toch wordt deze soort als algemeen voorkomend aangegeven. Beschermingsmaatregelen lijken op dit ogenblik niet van prioritair belang te zijn.
Broedduur: ongeveer 25 dagen, soms komt het voor dat eieren slechts na ca.30 dagen uitpikken.
Jongen verblijven ongeveer een tiental weken in het nestblok vooraleer zij dat verlaten.
Deze lori-soort eet vooral stuifmeel, nectar, zaden, vruchten en insecten. Onderzoek bracht aan het licht dat een hoog aandeel zaden teruggevonden werden in de kroppen van de vogels.
In de volièren is deze soort niet algemeen terug te vinden, maar toch wel in zeer beperkte toenemende mate.
In de vrije natuur zijn ze tot op enkele meters te benaderen, wat het inzicht geeft dat ze ook in gevangenschap zeer aanhankelijk kunnen worden
Groenstaart lori