Bij de Grijze roodstaart kennen we één ondersoort: de Timneh grijze roodstaart (Psittacus e.timneh), die kleiner en donkerder van kleur is. De staartveren zijn roodbruin. Grijze roodstaarten komen voor in Centraal-Afrika: van Ivoorkust tot W-Kenia en in het zuiden tot Angola, Kongo en NW-Tanzania.
Ze leven er in laagland wouden, houtland, savannes met bomen en de kuststreken. Ze vermijden menselijke nederzettingen.
In sommige gebieden komen ze nog talrijk voor en in andere streken sterven ze uit door de verwoesting van hun biotoop. De Timneh wordt plaatselijk bedreigd door de stropers.
Tijdens de dag verblijven ze per paar of in kleine groepjes. Tegen de avond verzamelen ze in hoge bomen aan de bosrand, langs rivieren of meren. Vaak zijn er dan honderden vogels samen en vaak verlaten die nog voor het krieken van de dag hun slaapplaatsen om naar de voederplaatsen te vliegen. Ze zijn schuw en meestal niet te benaderen. Naar de grond komen ze alleen om te drinken. Tijdens het vliegen zijn ze luidruchtig. Wanneer ze eten daarentegen zijn ze stil.
Op het menu staan zaden, noten, fruit, bessen en nectar. Hun voorkeur gaat uit naar palmnoten. Soms zoeken ze hun voedsel in de milletvelden, waar ze aanzienlijke schade toebrengen aan de gewassen.
Ze nestelen in hoge dode bomen. Er werden nesten gevonden meer dan 30m boven de begane grond. De nestholte is meestal 60cm diep. De bodem ervan is bedekt met rottend hout. Een legsel bestaat uit 3 of 4 eieren. Ook in de volière komen ze vaak tot broeden. Wanneer je wilt kweken met Grijze roodstaarten is het belangrijk om alle veranderingen in hun omgeving te vermijden. Ze zijn heel achterdochtig en voelen zich pas op hun gemak als alles bij het oude blijft. Het nestblok blijft dus ook het hele jaar op dezelfde plaats hangen, ook al kijken ze er niet naar om. Privacy is ook belangrijk. Veel kwekers maken alle zijden van de volière ondoorzichtig toe zodat ze werkelijk als op een eiland zitten. Verder moet je alleen maar geduld hebben. Ze leggen 3 of 4 eieren, die 26 dagen bebroed worden. Na 11 weken vliegen de jongen uit. De oudervogels zijn zeer gevoelig voor nestcontroles. De jongen zijn zelfstandig 2 à 3 weken nadat ze het nest verlaten hebben.

Grijze roodstaart