kent een ondersoort: de Hooded parkiet bij wie de kop zwart is tot aan de bek. Goudschouders leven in het noorden van Australië. Alleen hier en daar zijn er nog enkele te vinden. Ze zijn dan ook zeer bedreigd door het wegvallen van hun biotoop.
Ze leven gewoonlijk per paar of in familieverband. Soms ziet men grotere groepen bij drinkplaatsen. Ze bezoeken waterlopen in de vroege morgen. Vaak nemen ze meteen ook en bad, waarna ze opvliegen naar de dichtstbijzijnde boom om hun toilet te maken. Vaak ziet men ze ook op de grond op zoek naar voedsel. Hun voedsel bestaat bijna uitsluitend uit graszaden, soms ook zaden van struiken. Bij verstoring vliegen ze krijsend op naar de dichtstbijzijnde boom om bijna onmiddellijk terug te keren naar de grond. Ze zijn niet schuw.
Ze broeden van mei tot januari. Het nest bevindt zich in een termietenheuvel. De nestingang bevindt zich vaak heel laag. Een tunnel van ca.50cm leidt naar de eigenlijke broedkamer. Het legsel bestaat uit 4 tot 6 eieren. Alleen de pop broedt gedurende 19 dagen. De man gaat daarbij geregeld op bezoek. De pop verlaat het nest over de middag voor verscheidene uren, waarschijnlijk omdat het dan te warm is binnenin. De jongen vliegen na 35 dagen uit, maar blijven nog een hele tijd bij de ouders.
In de volière zijn het actieve vogels en niet schuw. Het zijn wel delicate vogels, die alleen bij een ervaren liefhebber in goede handen zijn. Ze zijn zeer gevoelig voor koud en vochtig weer, kunnen agressief zijn en worden zeker niet samen gehouden met andere vogels, zelfs niet buiten het kweekseizoen.
Vaak wordt er in gevangenschap mee gekweekt, hoewel dit niet gemakkelijk is. Het broedseizoen begint al heel vroeg in het jaar.  Daar de pop vaak het nest verlaat, bestaat het gevaar van onderkoeling van de eieren of dode jongen door de koude. Een verwarmingsplaat onder het nestblok biedt vaak een uitkomst. De nesttemperatuur moet 33°C bedragen in de eerste week na het uitpikken en dan geleidelijk aan afzwakken naar 20°C in de vijfde week. De jongen mogen max. 4 weken bij de ouders blijven na het uitvliegen.

Goudschouder parkiet