De geelnek is te vinden langs de Pacifische, westelijke kust van Centraal-Amerika, van zuidelijk Mexico tot in noordwestelijk Costa Rica. Hij is daar vrijwel overal aan te treffen.
In Mexico komt deze amazone voor in het tropische loofwoud en vochtig galerijbos tot een hoogte van 330 meter. In Guatemala is het een vogel van het laagland langs de westelijke pacifische kust tot in de wouden op zoín 600 meter hoogte , soms wordt hij daar ook gezien in meer open land: savannen in de nabijheid van bos. De situatie in Costa Rica lijkt hier eveneens op.

Vooral in Guatemala en El Salvador is het aantal duidelijk afgenomen als gevolg van biotoopvernietiging en het uit de nesten halen van de jongen. Daarbuiten komt hij nog vrij talrijk voor en is er niet echt van een grote dreiging sprake.
De westelijke status: Conventie van Washington Appendix II
In de natuur voeden ze zich met bessen, vruchten, zaden, noten, bloesems en bladeren. dus lijkt dit in grote lijnen op veel andere soorten amazones.
De eerste kweek in gevangenschap vond plaats in AustraliŽ, een continent dat meestal niet zo op de voorgrond staat als het om niet Australische soorten gaat.
In twee dierentuinen in Amerika heeft men in het verleden een mutatie van de geelnek kunnen zien; in de Bronx Zoo van New York werd een blauw exemplaar gehouden, en in de San Francisco Zoo had men reeds in 1942 een lutino.
Ook Ramon Noegel uit het Amerikaanse Tampa zou in het bezit zijn van een blauwe, terwijl ook zijn landgenoot Roger Bringas (die trouwens onze expo in BelgiŽ reeds bezocht) ook zoín vogel zou bezitten. Bij deze mutant is het geel uit het blauw weggevallen, zodat het lichaam blauw wordt en de nekvlek wit. 
          
Geelnek amazone