De elegant leeft in twee afzonderlijke gebieden: één in het zuidwesten en een in het zuidoosten van Australië. Ze komen zowel voor in streken met lage eucalyptusstruiken, in savannes met laag houtgewas, op grasland, in open bebossing, op akkerland als op zandduinen.
Alleen plaatselijk nog vrij talrijk. In Australië zijn ze beschermd.
Tijdens het broedseizoen treft men ze meestal per paar, hooguit in kleine groepjes aan. Daarbuiten leven ze in vluchten van 20 tot 100 of meer vogels. In de winter zijn de groepen het grootst. Ze zijn schuw en moeilijk te benaderen. Vaak zijn ze in het gezelschap van blauwvleugel parkieten (Neophema chrysostoma). Het grootste deel van de dag brengen ze op de grond door. Hun pluimage vormt daar een uitstekende camouflage. Bij verstoring verstarren ze. Alleen op het allerlaatste moment vliegen ze op naar de dichtstbijzijnde boom. Eens het gevaar geweken keren ze terug naar de grond.
Op het menu staan verschillende graszaden, onkruidzaden en groenvoer. Ook bessen en fruit worden genuttigd.
Ze maken of nemen een nestholte in een dode boomtak of  -stronk. De bodem van het nest is bedekt met houtschilfers. Het legsel bestaat uit 4 of 5 eieren, die 18 dagen bebroed worden. De pop broedt alleen en zit zeer vast. Na 30 dagen vliegen de jongen uit, waarna ze nog een hele tijd bij de ouders blijven.
In de volière zijn het rustige vogels. Wanneer men ze in kolonie houdt zijn ze actiever. Ze zijn niet agressief tegenover soortgenoten. Hoewel ze meer knagen dan andere neophema’s kan men ze toch nog geen grote knagers noemen. Ze zijn niet schuw en kunnen zelfs handtam worden.

Elegant parkiet