Verspreiding: van oostelijk Panama naar het zuiden tot Bolivia en BraziliŽ

Grootte:
ongeveer 51 cm

Seksen:
Visueel dimorfisme is bij deze soort niet mogelijk, zodat we aangewezen zijn op DNA onderzoek of endoscopie.

Jongen:
deze hebben donkere irissen.

Deze ara heeft een groot verspreidingsgebied. Vanwege zijn effen verenkleed is hij nooit erg populair geweest. Toch zijn het geen moeilijke soort om te houden, maar zijn onderkomen moet wel stevig gebouwd worden.
Jonge vogels ontwikkelen zich tot aanhankelijke gezelschapsvogels; het zijn echter geen goede imitators, ze laten enkel een rauw gekrijs horen.
Voor een broedpaar is een nestkast van 30 cm in het vierkant en ca. 77 hoog reeds geschikt. De twee tot drie eieren worden in ongeveer 28 dagen uitgebroed. De jongen verlaten na negen weken het nest.
Een goed bij elkaar passende paartje kan u - en dat geldt ook voor andere araís - kan u jaren achtereen een goed resultaat opleveren.
Dwerg Ara