We onderscheiden bij de Catharinaparkiet twee soorten, te weten;
-De Catharinaparkiet  (Bolborhynchus lineola lineola)
-De Peru-Catharinaparkiet (Bolborhynchus l. tigrinus)

Het verschil tussen beide soorten is de groene kleur die bij de Peru-catharinaparkiet in het algemeen donkerder is. Verder zijn de zwarte omzomingen van de veren bij deze soort breder en is het zwart van de vleugelbocht vaak uitgebreider aanwezig.

Het verspreidingsgebied  van de lineola loopt van Zuid-Mexico tot Veraguas, West Panama.
De Peru-Catharina is terug te vinden van Noordwest-Venezuela, Colombia, Noordwest Equador tot Centraal Peru.

Catharina’s zwerven veelal in kleine groepen van 6 tot 30 vogels rond. Toch zijn er ook regelmatig aantallen waargenomen van boven de honderd vogels bijeen. Vooral s’avonds zijn de vogels in grote aantallen waar te nemen, als ze hun “slaapboom” opzoeken. De Catharinaparkiet houdt zich  vooral op in hoge bomen. Ze zijn van nature nogal schuw en daar ze weinig geluid produceren zijn ze dan ook moeilijk waar te nemen.
Hoewel er op het eerste oog geen verschil lijkt tussen man en pop is deze bij nader toezien toch aanwezig; de punt van de bovenstaartveren bij de man is over een lengte va ca. 1 cm diep zwart van kleur, terwijl bij de pop slechts het uiterste puntje zwart.
Catharinaparkieten zijn hele sociale vogels die vreedzaam met verschillende andere vogels, waaronder ook tropische vogels kunnen gehouden worden.. Het zijn beslist geen slopers  en al evenmin luidruchtig
Catharina parkiet