De Bourke’s komt voor in het binnenland van Zuid- en Midden-Australië. Ze voelen zich het best in open en vochtige gebieden met hier en daar wat bomen en doornstruiken. Toch mogen we stellen dat zijn verspreidingsgebied eerder aan de droge kant is. Daarin ziet men ze dan vooral in de buurt van waterlopen. Wanneer ook die droog staan, zijn de Bourke’s uit het gebied verdwenen.
In 1940 was de Bourke’s bijna uitgestorven. Nu komt hij weer vrij algemeen voor.
Daar ze sterk afhankelijk zijn van de aanwezige voorraad water, lijden de Bourke’s parkieten een zwerversbestaan. Buiten het broedseizoen zijn ze meestal waar te nemen in kleine groepjes van 10 tot 30 vogels. Alleen wanneer er genoeg voedsel is, kan het gebeuren dat men ze ziet in groepen van een honderdtal vogels. Wanneer ze op de grond naar voedsel zoeken, zijn ze heel moeilijk te zien door hun ideale schutskleur, die mooi past bij de grondkleur van hun biotoop. Nochtans zijn ze niet schuw. Men ziet ze dan ook vaak in parken en tuinen. Ze vliegen heel laag bij de grond en over korte afstanden. Vaak lopen ze ook naar hun doel, wanneer dit niet al te ver is. Daar hun verspreidingsgebied heel uitgestrekt is, is het niet gemakkelijk om ze in de vrije natuur waar te nemen. Daarbij komt nog dat ze maar ‘s morgens vroeg en ‘s avonds laat actief worden, iets wat we ook in de volière opmerken. Zelfs ‘s nachts wagen ze een uitstapje. Wanneer men hun grote ogen vergelijkt met hun lichaamsgrootte, kan men begrijpen dat ze niet veel licht nodig hebben om te zien.
Ze eten uitsluitend graszaden. Ook zaden van bomen en struiken nemen ze. Nu en dan kan er ook een insect bij. In de volière moet men ze wel rantsoeneren, daar ze een neiging tot vetzucht vertonen.
Ze zoeken een nestholte in een holle boom of tak, meestal niet hoger dan 3 m boven de grond. Er zijn nesten gevonden op amper 30 cm. De nestbodem is bedekt met houtmolm. Het legsel bestaat uit 3 tot 6 eieren, die 18 dagen bebroed worden. De pop verlaat het nest maar één keer per dag. Na 4 weken vliegen de jongen uit en 10 dagen later zijn ze zelfstandig. Bij de liefhebbers zijn intussen al veel mutaties gekweekt.

Bourke's parkiet