Herkomst: Timor
Ze worden maar zeer sporadisch ingevoerd en de meeste zijn dan ook hier gekweekte vogels. Ze zijn heel sterk en kunnen zeer goed onze winters verdragen.
Bij volwassen bloedvlek-lori’s is vaak een duidelijk geslachtsonderscheid waar te nemen, vooral aan het formaat; de man is over het algemeen wat forser dan de pop en hij heeft meestal meer oranje in de gele borst.
Een nadeel van deze  werkelijk schitterende vogel in de familie is dat ze over het algemeen nogal schuw van aard zijn en dit ook blijven, ook al hebben we ze jaren in de volière zitten. Meestal duiken ze dan ook bij het naderen onmiddellijk in het nestblok en komen pas terug te voorschijn wanneer de kust veilig is.
Buiten deze onhebbelijkheid blijven het echter prachtige vogels die een aanschaf dubbel en dik waard zijn. Het is waarlijk een schitterend schouwspel om deze vogels met hun bonte kleuren doorheen de volière te zien dartelen en spelen.
Het zijn tamelijk makkelijk te kweken vogels, die aldus voor de beginnende loriliefhebber als aanbeveling kunnen gegeven worden.
Wel blijft het oppassen geblazen om bij aankoop een duidelijk onderscheid te maken; vaak gebeurt het dat men een man lori van de Blauwe Bergen en een man bloedvleklori als paar in de volière heeft vliegen.
Het beste herkenningspunt kan u bemerken aan de buikkleur; die is bij de lori van de Blauwe Bergen blauw, en bij  de bloedvlek groen.  
Bloedvlek lori