Land van herkomst:  het westelijke gedeelte van Nieuw-Zuid-Wales en Victoria, het zuidelijke gedeelte van Zuid-Australië, King Island en Tasmanie.
Deze vogels die in allerlei biotopen worden waargenomen, is aldus zeer algemeen in en ook bij de Europese liefhebbers is deze ongetwijfeld prachtige vogel een welbekende volièrebewoner.
De levenswijze komt sterk overeen met de Elegantparkiet, alhoewel ze in aviculturistische kringen niet zo populair zijn. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de ietwat plompe lichaamsbouw
.
In het wild komen ze in vrij grote groepen voor en zelfs in de broedtijd blijft een zeker groepsverband bestaan; vaak werden zo’n 15tal koppels  tijdens de kweek opgemerkt, zelfs meerdere malen voorkomend in dezelfde nestboom.
Vogels in gevangenschap houden erg veel van niet al te harde appels, hetgeen vreemd overkomt daar ze zover bekend in de vrije natuur niet erg verlekkerd zijn op fruit en zich enkel voeren met gras- en onkruidzaden.
Tot slot willen we meegeven dat deze vogel die gekruist kan worden (al zijn we hiervoor niet te vinden) met de elegant, de turqouisine en rotsparkiet, een ietwat merkwaardige benaming heeft: chrysostroma- een Griekse samenstelling- bestaat uit twee woorden, nl. chrysos, hetgeen goud, en stoma hetgeen snavel betekent. Bij een speciale belichting lijkt het alsof we inderdaad met goud te make hebben
Blauwvleugel parkiet